Friday, October 17, 2008

我是麻甩仔

一枝花 - 李克勤

曲︰江港生/克勤/陳德建
詞︰克勤
編︰江港生/陳德建

點解開始會想過結婚
點解開始會識發奮
點解開始覺書中有黃金

點解屋企要多個女人
點解三點會瞌眼 "目訓"
點解開始被催促要成親

*男人一枝花咪當我老花
男人一枝花絕未害怕
其他一枝花你會羨慕嗎
男人一枝花咪當我老花
男人一枝花絕未害怕
其他一枝花你會信我嗎
BA BA BA BA BA

點解開始會想過買樓
點解開始會不再瘦
點解開始要啤酒轉紅酒

點解開始會鍾意養狗
點解開始無乜老友
點解開始要起身著晨褸

重唱 *,*

BA BA BA BA BA
男人一枝花咪當我老花 OI

1 comment:

西貢 said...

我也是麻甩仔。我也想養狗。