Thursday, October 23, 2008

李家誠

很久也沒有老老實實的記事,老是挖空腦袋也不是辦法,倒不如輕輕鬆鬆的記一下。
最近的一程機很開心,心情很輕鬆,遇上好的同事,每件事都很完滿。一個挺高的女同事,樣子也匹配的帶點高傲,就是那種令人有點距離的感覺,這當然與我個子小也不無關係。談笑間,我開始感到她的話中帶刺,刺又是沒有殺傷力的,更是帶點輕鬆。我最愛與這種人交談,像下棋,大家都在快速思考,迅速反應。就這樣,工作的環境變得輕快得多。她們說,我像李家誠。當然,李家誠算不上是一個俊男,但我欣然接受這個說法。再細想,能與李家誠扯上關係已算不錯,這並不是因他家財萬貫,最主要的因由,是他幸福的感覺。徐子淇固然是一個理想的妻子,你可能會質疑,沒有家財,何能娶此等賢妻。這一點是事實,但不難想像,如果李家誠家道中落,他們又會依然要好。因為兩人確實相襯,從面相看來,二人心地都很好,所以幸福的畫面才會出現,說到尾,家財當然是將這幸福推至極致的要點。
另外一位女同事也令我印像心刻,她確實是一位好榜樣,我確信相由心生,她是一位心地善良的空中服務員。與這類同事共事,我方可感受到工作的樂趣。雖然心地好的,未必會是做得最好的一群,因為做事要配合系統,而我就是對系統感到懊惱的人。可惜,她已名花有主,心地善良的女子都應配上心地善良的男子﹣並且家財萬貫。

其實,被指像李家誠般斯文,善良,我已很滿足,但要娶得徐子淇伴我家道中落,我清楚知道,我必先要家財萬貫!!

6 comments:

西貢 said...

李家誠。你可以派錢給我。
我是一個貧窮的乞丐。
不過李家誠當空少。聽起來蠻有綽頭。
心地善良好重要。

regi said...

我也喜歡他們兩人,
女的永遠笑得很甜,
本人偏愛有甜美笑容的人.
其實你的笑容都似子淇妹.

張懷碑 said...

我似李家誠已經夠了,如果我似埋徐子淇就死啦。咁即係意味著,我要自己一個過世,咁就真係好不幸啦!

choman said...

財來自友方
李徐先生
請給我錢


有才便有財啦

SWKit said...

click上你的blog, 看見你的文章, 很有趣.
很期望快點看到從你那團不滅的火所燒出來的東西, 必定很有趣
希望我的到訪不會令你驚訝吧,家誠!

張懷碑 said...

得閒就上下來啦!
我地幾時開始個project呀,係時候要出動啦