Thursday, August 14, 2008

評奧運評述

評述之好,取其快而準,準而精。所以我要言簡。
評述之另類好,在於暗評。何謂暗評,正如隔山打牛,表評之餘,再評公司,甚至社會,更有評述員之間的切磋。

第一推好:
A記,徐嘉樂,快而準,準而精。其涉及運動類型極其廣泛,如果要與無記,鍾博士比較,徐的資料更貼題,令觀眾確實上了一場有趣的體育理論課,所以無得唔推。

第二推另類好:
明珠,孖寶,名字有待查核。事實證明,評述員係唔需要見樣既,擺晒D無謂人係度,D“死氣”位仲多。孖寶唔知咩原因,被選中“流放”明珠,表面流放閒置,實質超時工作*(見註一)而導致心情鬱郁。可能佢地實在太悶,長期處於兩個佬既密室,開始玩食字,運動員名稱*(註二),暗串對方為樂,傻笑,無其不有。睇黎佢地真係會愈戰愈勇,所以閒時可以點綴一下。

註一:
當時網球比賽進行得如火如荼,大家刁時都有一段時間,體力開始下降。孖A說:嘩,咁打法,D運動員真係好辛苦。孖B:經過長時間陽光下劇烈運動,真係好辛苦架。孖A:係架,莫講話D運動員,我地咁長時間係直播室都好辛苦啦!孖B:(暗喜)哈,我就好D,你要十三,十四個鐘。孖A:(無奈打完場)不過唔緊要,為左同大家報導咁精彩既奧運,無問題啦!

註二:
拳擊比賽,其中一位運動員,名為張小平,二人簡稱他為小平。小平,一直處於下風,但小休過後,表現神勇。孖A:小平,返黎啦!!!孖B:喂,講清楚D好喎,唔好嚇襯人。孖A:(靜默兩秒)好野!張小平,返黎啦!

*字面可能會與原話有出入,但內容意思,大致相同。

No comments: